Installation av nya ugnar och service i Värnamo 12 Mars – 18 Maj

Hauck HT Värnamo installerar en helt ny kammarugn, anlöpnings ugn samt ny laddnings maskin för att ge bättre flexibilitet och säkrare drift, vilket i sin tur ska leda till bättre leveranssäkerhet för våra kunder. Leverans och installation av nya utrustningen sker under Mars - April.

 

Hauck HT Värnamo installerar en helt ny kammarugn, anlöpnings ugn samt ny laddnings maskin för att ge bättre flexibilitet och säkrare drift, vilket i sin tur ska leda till bättre leveranssäkerhet för våra kunder. Leverans och installation av nya utrustningen sker under Mars - April.

 

Vi kommer i samband med denna installation även genomföra service på övriga ugnar i linjen, vilket gör att vi under perioden Mars - Maj kommer ha något begränsad produktion med totalt produktionsstopp från 12 Mars – 19 Mars.

 

Om ni som kund önskar säkra tillgång och flöde på just dina detaljer, ta gärna kontakt med vår planering eller platschef i Värnamo redan nu för att se vad som kan göras för att minska påverkan av just ert flöde under denna period