Installationen av nya ugnar är klar!

Hauck HT Värnamo installerar en helt ny kammarugn, anlöpnings ugn samt ny laddnings maskin för att ge bättre flexibilitet och säkrare drift, vilket i sin tur ska leda till bättre leveranssäkerhet för våra kunder.

 

Hauck HT Värnamo installerar en helt ny kammarugn, anlöpnings ugn samt ny laddnings maskin för att ge bättre flexibilitet och säkrare drift, vilket i sin tur ska leda till bättre leveranssäkerhet för våra kunder