Stålservice är nu CQI-9 godkända!

Stålservice har nu tagit steget att bli CQI-9 godkända. Denna standard syftar till att företaget fokusera djupare på förebyggande aktiviteter i härd-processerna, ständiga förbättringar och samtidigt Fokuserar på eliminering av slöseri i leverantörskedjan.

Genom att följa denna unika härdstandard, som har sitt ursprung från GM, Ford och Daimler-Chrysler, så stärker Stålservice kvalitén på utfört arbete

Och därigenom skapas en trygghet för Er som kund.


CQI-9 är dessutom ett krav för att få leverera till fordonsindustrin.