Stålservice Värmebehandling Nordic AB byter namn till Hauck Heat Treatment (Hauckht AB)

Stålservice Värmebehandling Nordic AB byter namn till Hauck Heat Treatment (Hauckht AB) Vi har glädjen att meddela att alla härderier tillhörande Aalberts Industries N.V. ändrar sina namn till Hauck Heat Treatment. Genom åren har härderierna inom Aalberts Industries N.V. opererat som en väl sammansvetsad grupp med stort utbyte inom vitala områden som marknad, gemensamma resurser och ”Best Practice”. Det kan dock konstaterats att det samarbetet, och alla de fördelar som det medför att tillhöra en av världens största aktörer i branschen, inte har varit vidare känt. Nu har vi beslutat att samla all kompetens, produktionsresurser och service inom Aalberts Industries samtliga 27 härderier i Europa under ett starkt namn. Från och med 1/1 2016 kommer Stålservice Värmebehandling Nordic AB att heta Hauck Heat Treatment. Namnändringen kommer inte att påverka den operativa verksamheten, som kommer att förbli lokal, och kommer inte att medföra några andra administrativa förändringar utöver själva namnet. Det enda vi ber er att göra är att uppdatera era system med vårt nya namn “Hauck Heat Tratment” (Hauckht AB)från och med 1/1 2016.