Stålservice Värmebehandling Nordic AB har expanderat under 2011 och planerar vidare kapacitetsökningar 2012.

Vid Värnamo-enheten togs ytterligare en bandugn i drift innan semestern för att kunna möta marknadens behov av härdning av massvolym av mindre detaljer samt erbjuda backup på hemmaplan. Räcker det inte till erbjuds kapacitet hos våra systerbolag.

För närvarande är vår nya tillbyggnad på 500 m2 klar som skall inrymma en vidare utbyggnad av kammarugnarna samt en ny kammarugn, tvätt och anlöpningsugnar. Vi planerar att inviga de nya maskinerna under Q2-2012.

Vid Anderstorp-enheten har vi installerarat vi den 4:e ugnen för Nitrokarburering-Gasnitrering-Nitrotec. På så sätt kan vi erbjuda marknaden ytterligare kapacitet även inom detta område.

I Anderstorp har vi även beställt en ny EMO-tvätt som installeras under sommaren 2012.

Finns behov av trumling eller blästring i anslutning till värmebehandlingen så erbjuder vi även detta.