Ständiga Förbättringar!

För att ytterligare stödja vår fortsatta utveckling, tillväxt och kundservice har vi sett över vår organisation.

För att ytterligare stödja vår fortsatta utveckling, tillväxt och kundservice har vi sett över vår organisation. Den 1/7, 2015, övergick Lasse Siirtola från tjänsten som Platschef för enheten i Anderstorp till Verksamhetschef för produktionsenheterna både i Anderstorp och i Värnamo. Från samma datum arbetar Eric Norgosanow tillsammans med Lasse övergripande med utveckling av organisation, processer och kvalitet i Anderstorp och i Värnamo. Eric, som har lång erfarenhet och erkänt branschledande kunskap i härdprocesser, kommer i och med sin nya tjänst som Härdmästare för Stålservice att överlämna tjänsten som Produktionschef för Anderstorpenheten till Kent Karlsson. Produktionschef för Stålservice i Värnamo är fortsatt Niclas Holm. Samtidigt tar Carina Lingeskog steget från Kvalitets- och Miljösamordnare till Kvalitets- och Miljöchef.