Verksamhetsförändring

Verksamhetsförändring hos Hauck Heat Treatment Värnamo

Hauck Heat Treatment AB har fattat beslutet att företagets två bandugnar ska stängas ner fr o m 2020-04-01. En övervägande orsak till detta beslut är att maskinerna har kommit till åren, och tillgången på reservdelar har blivit allt svårare, vilket i sin tur gjort att stillestånden blivit fler och längre. Detta påverkar både vår och våra kunders verksamhet genom längre leveranstider, problem med planering och ökade kostnader.


I samband med detta beslut, undersöktes även möjligheterna att införskaffa en ny ugn med högre kapacitet och effektivitet, men en sådan investering gick inte att räkna hem pga pressade priser och en minskande marknad.
Istället har vi valt att utöka våra linje av kammarugnar med ytterligare en ugn och diverse kringutrustning, för att ge bättre flexibilitet och säkrare drift, vilket i sin tur ska leda till bättre leveranssäkerhet för våra kunder.


Leverans och installation av nya utrustningen sker under mars-april. Vi kommer i samband med denna installation även genomföra service på övriga ugnar i linjen, vilket gör att vi under perioden mars-maj kommer ha något begränsad produktion. Om ni som kund önskar säkra tillgång och flöde på just dina detaljer, ta gärna kontakt med vår planering eller platschef i Värnamo redan nu för att se vad som kan göras för att minska påverkan av just ert flöde under denna period.
Har ni frågor gällande stängningen av bandugnarna, kontakta gärna någon av våra säljare för mer information. Se kontaktuppgifter på vår hemsida www.hauckht.se.