Aalberts Industries

Industrial Services och Flow control verkar inom västra Europa, båda i toppskiktet inom respektive verksamhetsområde. AI opererar med en decentraliserad struktur där beslut och ansvar bärs av de operativa cheferna.

Aalberts Industries fortsätter förstärka sin position på marknaden genom organisk tillväxt och förvärv. Målen att ständigt förbättra gruppens omsättning och vinst är drivkraften bakom koncernens positiva utveckling.

Industrial Services
Verksamhetens innehåll utgörs av utveckling, drift och försäljning av produkter och tjänster för industrin i tillverkningskedjans slutskede, ofta med kundspecifika behov. Delar och tjänster levereras till ett brett marknadsspektra såsom, finmekanik, medicin, automotive, flyg, försvar samt telecom-industrin. Marknaden har sitt geografiska hjärta i centrum av Europa, där också Aalberts Industries verkar och växer.

Flow Control
Verksamhetens innehåll utgörs av utveckling, drift och försäljning av produkter med fokusering kring vätskor och gaser. Detta kan vara sammanfogning, mediebärare eller produkter med reglerande funktioner. Dessa system och tjänster tillgodoser en världsomspännande marknad där bl.a. grossister, gas producenter, laboratorier samt öl och läskedrycksindustrin ingår.

Mer information om koncernen finnes på Aalberts webbsida. Klicka här.