Kvalitet & Miljö

Kvalitet
Hauck Heat Treatment Värmebehandlings båda enheter i Sverige är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. Vi har som övergripande målsättning att uppfylla de krav och förväntningar som kunderna ställer. För att uppnå dessa ställer ledningen upp mätbara kvalitetsmål. Dessa mål är kända för samtliga medarbetare. Förmågan att leva upp till dessa mål följs upp och kommuniceras löpande. Total utvärdering sker årsvis i samband med att nya mål upprättas.

I de fall kunden kräver det framställer vi PPAP vid nya artiklar/processändringar. Denna framställer vi gärna i projekt tillsammans med kunden.

Miljö
Hauck Heat Treatment Värmebehandling är idag certifierat enligt ISO 14 001:2015. Vi arbetar med miljömål, uppföljning och rapportering.

Certifikat
Våra certifikat för våra båda enheterna finns för nedladdning, klicka här för att ladda ner.

Verksamhetspolicy