Anlöpning

Anlöpning är en värmebehandlingsprocess där metallen värms upp till en specifik temperatur och därefter kyls ner långsamt.

Detta medför att metallen mjuknar vilket innebär att den blir lättare att skära och forma. Mjukt stål hettas upp tills det får en rödaktig färg och kyls därefter ner långsamt. Olika färger används som indikator för den hårdhet som ska uppnås.

Orsaken till att anlöpning används är för att öka stålets seghet eller duktilitet. I samband med härdning tappar stålet sin seghet och riskerar att spricka vid påfrestningar. Anlöpning sker normalt sett närmast efter härdning i temperaturer på mellan 150 till 650 ºC. Syftet med anlöpning är också att uppnå ett optimalt förhållande mellan hårdhet och seghet för materialets tilltänkta ändamål.

Anlöpning är inte en helt riskfri process eftersom ett fenomen kallat för anlöpningssprödhet kan uppstå om inte hänsyn tas till de temperaturer som finns dokumenterade för detta beroende på typ av stål. Anlöpningssprödhet sker oftare med kromhaltigt järn, men kan motverkas med mangan eller nickel. Anlöpningen sker i så kallade anlöpningsugnar. Olika hålltider används och indikerar vilken temperatur som avses.

Relaterade tjänster

Härdning av stål