Härdning av stål

Härdning innefattar de metoder som syftar till att öka hårdheten i ett material och reducera spricktillväxt. Härdningen sker vid avkylning. Uppvärmning till härdningstemperatur är en nödvändig process i härdningen för att omvandla perlit till austenit, och därefter martensit vid avkylning, vilket är en betydligt starkare struktur.

Avkylningsprocesserna varierar beroende på typ av stål och hårdhet som ska uppnås.

Inom härdning återfinns bland annat:

Härdning kan ske med ett flertal olika metoder – etapphärdning, bainithärdning och ”vanlig” härdning med direktavkylning.

Kylmedium varierar i syfte att uppnå martensit eller bainit. Etapphärdning sker i saltbad och är en relativt skonsam metod som minskar risken för härdsprickor. Bainithärdning används för klena dimensioner och skapar den något segare bainitstrukturen. Härdning med direktavkylning sker oftast med olja eller gas som kylmedium.

Kolhalten i stålet avgör hårdheten. En kolhalt på 0,7-0,8 procent ger högst hårdhet. Härdningen påverkas också av tillsatser i form av legeringsmetaller.

Efter härdning sker vanligtvis anlöpning.

Relaterade tjänster

dsc03942.jpg

Seghärdning

dsc03939.jpg

Presshärdning

Karbonitrering

Anlöpning