Karbonitrering

Karbonitrering är en variant av sätthärdning där förutom kol även kväve tillförs i ytan.

Detta ökar härdbarheten i ytskiktet hos olegerade stål. Material som normalt skulle kräva vattenhärdning kan med karbonitrering härdas i olja, vilket ger bättre formstabilitet än vatten.

 

DSC05721.jpg