Nitrering

Nitrering är en ytbehandlingsprocess som utförs i nitrerugnar och syftar till att härda stål genom att skapa en hård yta.

Den stora fördelen med nitrering framför andra metoder är att den inte innefattar släckning med dess medföljande distorsionsproblem.

Den nitrerade ytan är mycket slitstark och kraftig friktionsreducerad. Materialets livslängd ökar avsevärt på grund av det ökade korrosionsmotståndet. Ytan får ett härdat skikt på mellan 0,03 – 0,8 mm. Djupare skikt är möjligt, men det kräver längre cykler eftersom diffusionshastigheten är långsam.

Nitrering kan utföras genom att enbart tillsätta kväve (N), eller dessutom lägga till kol (C) vilket då kallas för Nitrokarburering. Nitrering utförs under omvandlingstemperaturen för legeringsstål vilket medför att distorsionsproblem undviks.

I processen ingår att värmebehandla stålet till bestämd ythårdhet. Därefter tillsätts aktivt kväve i en diffusionsprocess vid ett temperaturintervall som vanligtvis ligger på 495ºC till 530ºC. Denna temperatur påverkar inte basmetallens egenskaper vilket medför att dimensionerna bibehålls.

Före slutlig bearbetning avspänningsglödgas materialet för att i slutändan endast få en ytterst liten tillväxt. I vissa fall tas det sköra yttersta lagret bort som produceras av processen för att uppnå en snäv tolerans.

DSC_7875-Redigera.jpg