Presshärdning

Metoden innebär att man härdar detaljer under en press för att minimera oplanhet.

Hauck Heat Treatment i Värnamo har två egenutvecklade anläggningar för presshärdning av plana detaljer i varierande dimensioner. Till skillnad från fixturhärdning kan flera detaljer härdas samtidigt vilket gör den det rationellt vid massproduktion. Presshärdning kan ta bort fördyrande riktoperationer efter härdning.

presshärdning.jpg