FAQ, Vanligt ställda frågor

1. Er leveranstid?

5 arbetsdagar från godsets ankomst hit är vår normala leveranstid.
Vid förvarning kan vi leverera snabbare - beroende på volymer.
Verktygshärdningen har normalt väldigt korta leveranstider, 24 timmar. Givetvis beroende på god kommunikation och typ/mängd/material och detaljstorlek.

2. Rätt kvalitet, snabbast möjligt. Vad behöver ni veta?

Vi vill att din beställning innehåller så mycket information som möjligt. Då spar vi tid och slipper fråga tillbaka. Skicka gärna med en ritning och ge alltid besked på följande punkter:

Materialkvalitet samt eventuellt leveranstillstånd (t ex SS2541-03)
Behandling typ (t ex karbonitrering) 
Krav ythårdhet (t ex HRC 58 - 60)
Ev. efterbehandlingar (t ex blästring, svartoxidering)

Samt ibland också

Krav behandlingsdjup (t ex DC 0,3 - 0,5 mm
Krav kärnhårdhet (t ex 400 HV5))
Skydd / maskering (ska framgå av bifogad ritning)

3. Är det alltid hårdhet i Rockwell HRC som gäller?

Nej men Rockwell C är den mest använda mätmetoden och den som oftast anges på ritningar, men man kan inte mäta alla typer av gods med denna metod.
Det finns ett antal metoder som används mer än andra.

Rockwell C använder en konformad diamant som belastar provbiten med 150 kg.
Använder man på härdat gods inom intervallet 30 till 70 Hrc. För mätning på sätthärdat och induktionshärdat gods krävs ett härddjup på minst 0,6 mm för rättvisande resultat.

Brinell (HB) Stålkulor, olika storlekar, belastar och provbiten under olika belastningar.
Används på mjukare gods med hårdhet upp till 500 HB.

Vickers (HV) mäter med en pyramidformad diamant under relativt låga belastningar,
från 25 g upp till 30 kg. Används ofta vid skiktmätningar, profiler, såsom;
Sätthärdningsdjup (550 HV1kg = SS), Nitrerdjup (400HV1kg=SS)
Även vid ythårdhetsmätningar på skikthärdade detaljer används ofta Vickers.
.
4. Minst 55 Hrc vid seghärdning, kan vi räkna med det?

Icke! Beroende på materialets legeringsinnehåll och dess godstjoklek. Kylhastigheten påverkars mycket av dessa faktorer. Grova låglegerade konstruktionsstål (t ex SS 1650, SS 1957, SS 2172) når inte mer än 40 HRC vid konventionell kylning i snabb olja.

 

5. Passar alla härdningsmetoder för vilket material som helst?

Allmänt kan sägas att Nitrokarburering och Nitrering kan göras på de flesta material men med olika resultat beroende på legering. Sätthärdning används oftast när kolhalten är lägre än 0,20%, men används ibland också på enkla konstruktionsstål för att få en högre ythårdhet.
Seghärdningsstål och fjäderstål genomhärdas ofta mer eller mindre.
Höglegerat stål, är känsligare och skall alltid behandlas enligt tillverkarens rekommendationer.

6. Karbonitrering eller Nitrokarburering, spelar roll?

Stopp! Karbonitrering är en högtemperaturprocess (850-950°) som kan liknas vid traditionell sätthärdning med skillnaden att ammoniak tillförs för att öka härdbarheten för låglegerat stål (t ex SS 1914). Nitrokarburering är en lågtemperaturprocess (550-650°) som bildar en tunn (5-20 my) nötningsmotståndskraftig föreningszon, FZ. Nitrokarburering kan användas på nästa alla stålkvaliteter. Resultatet varierar med stålets legeringsinnehåll - låglegerat ger en mjuk men djup föreningszon, höglegerat en hård och tunn.
Observera skillnaden i behandlingsdjup mellan dessa två metoder, Karbonitrering 0,2 - 0,8 mm - Nitrokarburering 5-20 my.

7. Hur mäter ni profiler, skikt?

Med förstörande provning. Vi sågar sönder detaljen för att göra profilmätningar eller strukturanalys. Om ni ej vill att vi förstör era detaljer, skicka med skrot eller provbitar.
För en del vanliga material har vi ofta provstavar, fråga oss.
Exempelvis SS 2511, SS 1914, SS 2172

8. Kan jag byta material om mitt vanliga har tagit slut?

Kanske! Fråga din materialleverantör eller oss, vi vet oftast vad ni kan använda istället.
Partiet måste märkas upp samt föregås av ritningsändring för att vi ska kunna värmebehandla det med rätt kvalitet.

9. Är ni certifierade?

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 sedan 2009 samt enligt ISO 14001:2015.

10. Materialfrågor, kan ni det?

Bred och lång erfarenhet inom värmebehandling ger idag kompetensen att hjälpa kunden gällande frågor kring materialval vid  härdning och ytbehandling.
Vi också bistå med:
Hårdhetsmätningar, Strukturanalyser, Hållfasthetsprovning, Haveriundersökningar,

11. Värmebehandling är ett komplicerat område, kan jag få mer information om detta?

Ni är välkomna att ringa oss för att diskutera era problemområden!